Szekszárdi Ügyvédi Kamara

Kezdőlap

Köszöntöm a Kedves Olvasót, üdvözli Önt a Szekszárdi Ügyvédi Kamara!

 

A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédek országos szervezete, melynek tagja a Szekszárdi Ügyvédi Kamara, mint területi szerv, képviseleti, ügyintézői szervezettel és önálló költségvetéssel.

Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven alapuló szakmai és érdekképviseleti feladatait látja el.

Feladata ellátása során gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről, segíti kötelezettségeik teljesítését, szervezi szakmai továbbképzésüket, véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben, dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről, vezeti az ügyvédek névjegyzékét.

Az ügyvédi kamara tagjai hivatásuk gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon – elősegítik megbízójuk jogainak érvényesítését és kötelezettségeik teljesítését, és közreműködnek abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitáikat lehetőleg megegyezéssel rendezzék.
Az ügyvéd a Magyarország valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat, minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét. Tevékenységében szabad és független, hivatását legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával gyakorolja, és mindenkor köteles az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.

Mindenkit megillet a szabad ügyvédválasztás joga.

Az ügyvédi kamarák az ország legrégebbi szakmai kamarái közé tartoznak, minden válságos időszakban működtek, beleértve a két világháborút és azt követő rendszereket is.

Több megye ügyvédjei, köztük a Tolna megyei ügyvédek alapították meg Pécs székhellyel 1875-ben a Területi Ügyvédi Kamarát, melyből 1958. január 1. napján vált ki a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara, amely 2023. április 15. napja óta Szekszárdi Ügyvédi Kamara néven működik.

A megtisztelő figyelmét köszönve további kellemes böngészést kívánok a honlapunkon!

 

Dr. Szabó Tamás

a kamara elnöke