Tolna Megyei Ügyvédi Kamara

Jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara internetes címén elérhető honlap, vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara felelősséget nem vállal.

2. A Tolna Megyei Ügyvédi Kamara nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk törvényi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

4. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara részére juttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Magyar Ügyvédi Kamara tulajdonába megy át, azt a Tolna Megyei  Ügyvédi Kamara szabadon felhasználhatja.

5. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.